KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Železnica na známkach

Zberateľstvo má veľa podôb. Malé nahliadnutie do svojej zbierky nám poskytol Michal Chlpek, člen nášho klubu a aj Klubu priateľov železníc na hornej Nitre.

kpz-11.jpg sr-111.jpg rusi-11.jpg


Použitá literatúra:

  1. Železničář
  2. 100 najväčších zaujímavostí o železnici
  3. Katalóg poštových známok, celín a filatelistických materiálov

posted by drak622 in Zberateľstvo and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment