KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Fotogaléria

Najväčšia výstava vláčikov – Nitra OC Mlyny 13.-21.4. 2013

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment