KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

O nás

Združenie technických a športových činností (ďalej len ZTŠČ)  Bojnice, je Občianske združenie podľa zákona č.83/1990 Zb. o združení občanov. Je samostatnou právnickou osobou a riadi sa platnými právnymi predpismi SR. ZTŠČ Bojnice bolo založené 20.5.1995 a je zaregistrované pod Ministerstvom vnútra SR.

ZTŠČ Bojnice je nezisková organizácia, ktorá na svoju činnosť vyberá členské príspevky, prijíma dotácie a vecné a finančné dary.
Činnosť združenia je zameraná na prácu s mládežou, organizovanie modelárskych výstav, súťaží, stretnutí a účasť na nich. V súčasnosti ZTŠČ pod svojou pôsobnosťou združuje 5 klubov: leteckí modelári , lodní modelári , plastikoví modelári , rádioamatéri , železniční modelári.

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment