KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Výlety železnicou alebo Železniční modelári v múzeu.

Výlety železnicou

Už dva roky ubehli od spoločnej akcie Klubu priateľov železníc na hornej Nitre , Klubu železničných modelárov v  Bojniciach  a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi pod názvom Výlety železnicou. A tak isto dva roky už mám pripravený tento článok , len ho bolo treba uverejniť. Pôvodne je robený v PowerPointe a je robený stručne formou prezentácie , stránok. Pripomeňme si túto malú výstavu aspoň s týchto obrázkov.

Snímka1

Snímka2

Snímka3

Snímka4

Snímka5

Snímka6

Video – otvorenie výstavy

Snímka9

Snímka10

Snímka11

Snímka12

Snímka13

Snímka14

Snímka15

súvisiace články: Ako bolo v Nitr.Pravne na storočnici trate

:Filatélia – 100 rokov trate z PD do N.Pravna

posted by drak622 in Výstavy and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment