KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T MoŽe 3 1 – Železničný most ponad rieku

Rozhranie: Rovina/Rovina

Rozmer: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať s námetom žel. mostu ponad rieku.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmp-33.jpg

Po najnutnejších úpravách krajinky – flockovanie, stromy a kríky, v budúcnosti budú pokračovať

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment