KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T O30 7 24

Rozhranie: Rovina/Rovina

Rozmer: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Zastávka  Pravenec spolu s autobusovou zastávkou.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmo-15.jpg

zpravenec.jpg

posted by milos in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment