KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T TuŽe 3 3

Rozhranie: Svah/Svah

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať s motívom Handlovského tunela.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmr-30.jpg

Po úpravách kríkov, pridaná turistická magistrála

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment