KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T TuCe 3 4

Rozhranie: Svah/Násyp

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať s námetom strážneho domčeka a priepustom pred Handlovským tunelom.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmr-31.jpg

V súčasnosti po úpravách (pridanie stromkov, posed, turistický chodník, zvážnica)

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment