KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T O30 7 06 – Záhradkárska oblasť

Rozhranie: Násyp/Násyp

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať so záhradkami.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmo-sira-trat-xxyy.jpg

Foto:

Po drobnejších úpravách

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment