KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T O30 7 03 – Železničný prejazd

Rozhranie:Násyp/Násyp

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať so železničným priecestím.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmo-14.jpg

Foto:

dsc00045.JPG

dsc00046.JPG

posted by milos in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment