KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T O30 7 01 – Tunel s priepustom

Rozhranie: Tunel/Svah

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať s priepustom a vedená cez tunel .

Technický stav: modul zjazdný

Výkres: 

tunel.jpg

 Foto:

dsc00039.JPG

dsc00040.JPG

posted by milos in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment