KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T MoŽe 3 2

Rozhranie: Rovina/Násyp

Rozmer: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať  s námetom žel. mosta ponad diaľnicu.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmr-32.jpg

Foto:

m-152-oliptak-most-cez-cestu.jpg

dsc00070.JPG

dsc00071.JPG

Modul po nevyhnutných úpravách – flockovanie, stromy a kríky.

Prebieha rekonštrukcia na “Šíra trať – oblúkový most ponad rieku”

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment