KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T MoCe 3 5

Rozhranie: Rovina/Rovina

Rozmer: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať  s námetom cestného mosta ponad železničnú trať.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmp-34.jpg

Súčasný stav: Po modernizácii (flockovanie, úprava krajinky, odtokových kanálov, kríky)


posted by admin in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment