KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Pozvánka – 10. jubilejné stretnutie modulových koľajísk v Prievidzi

Bez názvu

Propozície :

1. Termín : 30.4. – 4. 5. 2014

Začiatok :  30.4. 2014, streda –  príchod do 16:00

Koniec    :    4.5. 2014, nedeľa –  odchod  do 18:00

2. Miesto stretnutia: Hokejová hala, Zimného štadióna v Prievidzi , Bojnická cesta  , 971 01  PRIEVIDZA

info: www.prievidza.sk

3. Námet : Prevádzka na hlavných a regionálnych tratiach bývalej ČSSR/ČSFR t.j.ČSD / ČD , ŽSR / ŽSSK .

4. Program :  Streda 30.4.2014 Neverejný deň

09:00  do  22:00         Príchod účastníkov stretnutia, vybalenie modulov ,stavba layoutu , ubytovanie.

Štvrtok 1.5.2014 Neverejný deň

09:00  do  13:00         Sprevádzkovanie  layoutu , DCC

13:00        14:00         Obedná prestávka

14:00        18:00         Prevádzka podľa GVD / exkurzia

18:00        19:00         Večera

19:00        21:00         Voľné jazdenie , fotospoting , iné…

Piatok 2.5.2014 –  Sprístupnené verejnosti od 0d 9:00 do 18:00

09:00  do  13:00         Prevádzka podľa GVD

13:00        14:00         Obedná prestávka

14:00        18:00         Prevádzka podľa GVD

18:00        19:00         Večera

19:00        21:00         Voľné jazdenie , fotospoting , porada…

Sobota 3.5.2014 –  Sprístupnené verejnosti od 9:00 do 18:00

09:00  do  13:00         Prevádzka podľa GVD

13:00        14:00         Obedná prestávka

14:00        18:00         Prevádzka podľa GVD

19:00        24:00         Spoločenské posedenie , opekanie ….

Nedeľa 4.5.2014 –  Sprístupnené verejnosti od 9:00 do 13:00 !!!

09:00  do  13:00         Prevádzka podľa GVD

13:00        14:00         Obedná prestávka

14:00        18:00         Rozobratie koľajiska , upratovanie, odjazd

5. Ubytovanie : Na chate v rekreačnej časti mesta Bojnice v 2 – oj a 3 – oj  posteľových izbách/ rieši sa ubytovanie v Prievidzi . Cena /noc a osoba  v € , bude zverejnená…

V prípade väčšieho záujmu vo voľných ubytovacích kapacitách penziónov v Bojniciach/Prievidzi.

Termín na ubytovanie podľa návratky.

6. Stravovanie : V okolitých reštauráciách , v prípade záujmu spoločne

obedné menu / večera   3 – 5 €. Káva , nealko  v bufete priamo v hale stretnutia.

7. Účastnícky poplatok : 10 €

8. Voľnočasové aktivity – Info : Možnosť návštevy kúpeľov, zoologickej záhrady a zámku v Bojniciach. V Prievidzi podľa záujmu možnosť návštevy depa v stanici Prievidza /mimochodom budova rotundy bola vyhlásená za národno – technickú pamiatku/ s prehliadkou parnej loko 464.001 /treba dohodnúť vopred/. Pre prihlásených účastníkov možnosť exkurzie vo fa. Aerospool s.r.o.  – výroba ULL Dynamic.

www.kupele-bojnice.sk , www.zoobojnice.sk , www.bojnicecastle.sk , www.aerospool.sk

9. Kontaktné osoby :

Koordinátor stretnutia : Kiss Jozef 00421 903 / 710 802 e-mail :  jkiss56@gmail.com

Layout – prihlášky           :  Vaňo Martin 00421 911/ 552 775     e-mail : martinkozpd@gmail.com

Príprava layoutu                : Tišťan Tibor 00421 907 / 345 007     e-mail : tibor.tistan@centrum.sk

Vaňo Martin 00421 911/ 552 775     e-mail :  martinkozpd@gmail.com

Príprava  GVD                       : Tišťan Tibor 00421 907 / 345 007     e-mail : tibor.tistan@centrum.sk

Mesároš Peter 00421 902 / 910 724   e-mail : peter@meko.sk

Ubytovanie /strava          : Ing. Ličko  Maroš 00421 905 / 342 737  e-mail : ml.modely@gmail.com

10. Prihláška :

prihláška Prievidza 2014

POZOR !!!

Návratku odoslať do 15.3.2014 na adresu kzmbojnice@gmail.com

posted by Martin Vaňo in Akcie,Stretnutia and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment