KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

PF – 2013

Príjemné a veselé prežitie vianočných sviatkov , veľa nových  modelov pod stormčekom a šťastný nový rok Vám želajú členovia KŽM BOJNICE.

Žel-PF

posted by Martin Vaňo in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment