KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Parná lokomotíva 464.001 „Ušatá“ na poštovej známke

plagát

Pozvánka:   „Ušatá“ na poštovej známke

Priebeh podujatia PONUKA – pohľadnica , pečiatka , obálka


Scénosled inaugurácie poštových známok v emisií Technické pamiatky:

Parná lokomotíva  464.001  a  Albatros  498.10

Deň inaugurácie: 17.apríl 2015 (piatok)

Miesto inaugurácie: priestor Železničnej stanice Prievidza, priestor medzi Dopravnou kanceláriou a bočnou rampou a Skladiskom, pristavené „Ušatá“ salónny a reštauračný vozeň na 9 koľaji

Dĺžka podujatia: 1 hodina

Scénosled inaugurácie:

  • Zapískanie parnej lokomotívy
  • Nástup mažoretiek
  • Moderátorský vstup
  • Hudobný vstup
  • Moderátorský vstup
  • Príhovor Mgr. Martin Vančo, PhD. (POFIS), MDPVaRR SR, autori poštových známok  Akad. maliar Marián Komáček, Mgr. Art. Robert Makar, ArtD. , Martin Rys, Ing. Jaroslav Vereš
  • Akt inaugurácie  – nalepenie poštových známok, opečiatkovanie a vypustenie holubov s poštovými známkami
  • Moderátorský vstup
  • Nástup mažoretiek
  • Zapískanie parnej lokomotívy

posted by drak622 in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment