KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Orient expres na hornonitriansky spôsob

V dňoch 23. a 24. apríla sa konali už tradičné ,,gastro dni,, na Strednej odbornej škole obchodu a služieb na ul. Kalinčiaka.


posted by drak622 in Akcie and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment