KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Československá kolejová vozidla

Po dlhšej dobe sa znovu pozrieme na známky. Tentokrát, sú na nich štyri lokomotívy, ktoré v priebehu doby nahrádzali zastaralé stroje.

V roku 1986 vyšla séria štyroch známok pod názvom Československá kolejová vozidla v nominálnych hodnotách: 50 h – električka KT8, 1kčs – lokomotíva E-458, 3kčs – lokomotíva 466.2, 5kčs – motorový voz M 152.0

Československá kolejová vozidla Československá kolejová vozidla 2

Náhľad na Československá kolejová vozidla v pdf.

Autor: Michal Chlpek

posted by milos in Zberateľstvo and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment