KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Aký bol deň železničiarov!

Odkaz na stránku s článkom

posted by drak622 in Akcie and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment