KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

8.stretnutie modulov Bojnice 2011

Zmenená veľkosť DSC06179Stretnutie sa konalo už tradične v Kongresovej sále Kultúrneho centra v Bojniciach v dňoch 4. – 8. 5. 2011. V tejto reportáži sa zameriam viac na zákulisie celej akcie a čo tomu všetko predchádzalo , teda to čo bežný návštevník tejto akcie nemal šancu vzhliadnuť.

Po uzávierke prihlášok sa Spiderko s Titim pustili do plánovania layoutu. Layout bol zo strany českých kolegov viac krát pripomienkovaný , hlavne čo sa týkalo skladby jednotlivých modulov a ich následné pospájanie do ucelených častí. Nakoniec sa všetko podarilo zoptimalizovať ku všeobecnej spokojnosti – teda aspoň si to myslím . Layout bol odsúhlasený a mohlo sa začať s prípravou grafikonu.  Popri týchto úlohách Spiderko ešte zúrivo finišoval na spojazdnení stanice Nováky , ktorá mala mať na tomto stretnutí premiéru , alebo skôr krst ohňom. No , vyzeralo to všemožne , len nie dobre. Po jarnom oteplení  sme s hrôzou zistili , že  sa nám nadmerne roztiahli koľajnice / Roco 2,1 mm /, čo malo za následok povybočovanie neprilepených úsekov aj napriek dodržaniu počtu a rozmerov dilatačných medzier na jednotlivých moduloch. Ale to by sa nám nerátalo , keby všetko išlo bez problémov a hlavne dva týždne pred stretnutím. Po následnej úprave a oprave sme koľaje doladili do pôvodných polôh a pustili sme sa do zaštrkovania. Na tento technologický krok sme použili požičanú HO zaštrkovačku od Erika. Tá si odkrútila svoju premiéru na tejto stanici , ale o tom bude samostatný článok.  Ďalšou vecou , ktorú sme šili tak akosi horúcou ihlou bola príprava vozových kariet na nákladné vagóny a HDV. Tu  musím poďakovať našemu kolegovi Palimu D. ,ktorý nám vypomohol s tlačiarňou , bez ktorej by sa karty nedali zrealizovať. Jedna skupina fotila vagóny , druhá dopĺňala dáta do popisov vagónov , tretia kontrolovala databázy s inventárnymi číslami, štvrtá tlačila už pripravené karty , ďalšia ich zalisovávala do fólií a ja som na ne lepil šachty na nákladové listy (skupiny dva až päť tvoril Spiderko). Musím priznať , že za dva týždne sme urobili viac práce ako za posledného pol roka. To bude asi tým stresom , ktorý nás akosi sprevádza pred každým stretnutím .Nakoniec sme všetko stihli v plánovaných termínoch. Slovenská časť layoutu , teda väčšina bola postavená hneď po návoze v utorok poobede , s ktorým nám pomohol Adamov otec v podobe dodávky Fiat Ducato, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. V stredu od rána sa dokončili ostatné bojnické úseky a už sme len čakali na hostí.Postupne sa popripájali stanice Jakubovo z Liptovského Mikuláša , vlečka Pivovar z Košíc , zastávka Za kasárňou z Bratislavy. V poobedných hodinách dorazili postupne všetky české stanice Ostramo a Zababov HO a HOe a do večera bolo všetko pripravené k jazdeniu.Prvé dva dni boli vyhradené len pre aktérov stretnutia , aby bol zabezpečený dostatočný časový priestor pre stavbu layoutu a odskúšanie. Vo štvrtok ráno sa naprogramovali HDV spolu s ovládačmi , urobilo sa krátke oboznámenie s layoutom , po ktorom nasledovala prednáška českých kolegov k práci s vozovými kartami a nákladovými listami , ktorá bola veľmi poučná  , nielen pre vekovo mladších účastníkov stretnutia ale aj  pre nás skôr narodených. Nastal čas ” Č ” a zaznel  povel ” _ _ _ _ _ _ čas beží ”  (zasvätení  vedia o čom hovorím – pozdravujeme Vláďu M.) ,čím bolo zahájené jazdenie grafikonu na Bojnickom stretnutí. Okolo jazdenia sa nebudem moc rozpisovať , lebo veľmi pekný článok o prevádzke už napísali kolegovia z Ostrama . Od piatku bol layout sprístupnený verejnosti. V sobotu nás prišli navštíviť aj kolegovia zo Žiliny , ktorí sa dá povedať už tradične na svojej  internetovej stránke zverejnia videá nakrútené počas jazdenia grafikonu a ani tento rok tomu nebolo inak. Miestami bolo v layoute toľko ľudí , že sa obsluhy HDV museli layoutom doslova predierať. Nakoniec sa celá táto situácia zvládla a čo je hlavné neprišlo k žiadnej mimoriadnej situácii. Deň sa pomaly prehupol k večerným hodinám a blížila sa tradičná “Grill and beer party”, na ktorú sa všetci tešili. Tento rok sa obslužný personál musel pustiť do grilovania o čosi skôr , aby stihli uspokojiť tak veľký počet účastníkov. Po úvodnom príhovore a prípitku  sa všetci svorne pustili do pojedania všelijakých dobrôt , o ktoré sa staral Peter M. z Railnetu čoby šéf kuchár. Musím poznamenať , že sa tejto úlohy zhostil s cvengom profesionála a asi ho budeme nominovať aj do ďalších ročníkov. Nesmiem však zabudnúť na jeho pomocníčky , bez ktorých by to všetko ťažko zvládal. Nasledovala debata  o všetkom možnom – modelárskom, súkromnom, výmenou skúseností, ba aj o politike sa niečo šustlo. V takejto dobrej a priateľskej atmosfére  sa pokračovalo až do neskorých nočných hodín. V nedeľu sme sa zhodli , že pustíme na layout  aj vozidlá , ktoré neprislúchali danej epoche a železničnej správe , aby sa účastníci mohli pochváliť svojimi exponátmi. Po layoute jazdila ozaj jedna rarita v podobe Štokra 556.0506 od Elkomu s okolkami RP25. Túto lokomotívu sme použili ako tester prejazdnosti po stanici Nováky. Chalani s ňou prešli všetkými výmenami v oboch smeroch. To znamená ,že geometria koľají nemá problém a stanica sa môže dokončiť. Dúfam, že na budúci rok sa predstaví v plnej kráse a dokončená na 100 percent a bude prínosom modulových stretnutí. Po obede sme začali celý layout rozoberať.Vždy keď k tomuto okamžiku príde , zmocní sa ma nával nostalgie a smútok , že to musíme celé rozobrať,  pobaliť , naložiť do prepravných aut  a rozlúčiť sa s priateľmi , s ktorými sa uvidíme snáď až o rok a popriať  im šťastnú cestu do vzdialených domovov. Ale na druhej strane obrovská úľava , že všetko dopadlo dobre , aktéri boli spokojní. Potom ešte dostať všetky naše moduly späť do klubu na ich miesto . Tento rok sa nám to podarilo v rekordnom čase. Poobede okolo 17:00 sme už sedeli všetci v klube a rozoberali celé stretnutie  – aké bolo a  aké bude to budúcoročné.

Takže na koniec tejto reportáže mi ostáva iba poďakovať všetkým kolegom , ktorí priložili ruku k zdarnému priebehu celého 8.ročníka  modulového stretnutia v Bojniciach a zvlášť zahraničným účastníkom, ktorí merali  cestu sem k nám z veľkej diaľky.

Páni modelári ĎAKUJEME.

Videa zo stretnutia nájdete na stránkach modzel.sk

Modzel HOe

Modzel 1/4

Modzel 2/4

Modzel 3/4

Modzel 4/4

Reportáže od kolegov nájdete na týchto stránkach:

MK Košice

Railnet

Ostramo

autor: Ing. Maroš Ličko, foto: Martin Spiderko Vaňo

posted by drak622 in Stretnutia and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment