KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

100 rokov trate Prievidza-Nitrianske Pravno

100 rokov trate Prievidza-Nitrianske Pravno

Železničná trať Prievidza Nitrianske Pravno (vtedy Nemecké Pravno) bola budovaná v rokoch 1908 – 1909 ako pokračovanie železničnej trate Veľké Bielice – Prievidza. Výstavba trate bola ukončená dňa 30.10.1909. Výstavba miestnych železníc bola stanovená zákonom ktorý ukladal štátu prispievať na výstavbu železníc. Úlohou týchto miestnych tratí bolo najmä zaistiť zvoz záťaže pre hlavné trate, a takto zabezpečiť železničnú prepravu v celej oblasti. Veľmi často boli v minulosti tieto miesta spojené aj úzkorozchodnými železnicami hlavne pre prevoz dreva, uhlia, štrkov, repy a pod. Možno sa nám zdá, že sa jedná o málo významné trate, každá z nich má svoju históriu. Sto rokov prevádzky železnice na trati Prievidza – Nitrianske Pravno je dôvod, aby sme si pripomenuli jej históriu.

Niečo z minulosti tejto trate sa dozviete v súbore  100 rokov železníc – Nitrianske Pravno, ktorý je vo formáte PDF , alebo 100 rokov železníc – Nitrianske Pravno doc.word.

posted by milos in Akcie and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment