KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T O30 7 19 – Štátna cesta Ľ

Rozhranie: Rovina/Rovina

Rozmery: 100 cm  x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať obklopená z jednej strany roľou a z druhej cestou, ktorá vyúsťuje mimo modul.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

Oblúk cesta 2

Foto:

DSC00042

DSC00041

posted by milos in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment