KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Archive for máj, 2022

P O Z V Á N K A na MEMORIÁL Ing. MAROŠA LIČKA

P O Z V Á N K A

pre všetkých železničných modelárov a priaznivcov železníc

na MEMORIÁL Ing. MAROŠA LIČKA spojený so SÚŤAŽOU V ŽELEZNIČNOM MODELÁRSTVE,

ktoré sa uskutočnia 27. mája 2022 od 8.00 – 10.00 hod. na Zimnom štadióne v Prievidzi.

Súťaž bude prebiehať počas 16. stretnutia prevádzkovateľov modulových koľajísk na Slovensku.

Registrácia modelov bude prebiehať v priestoroch Zimného štadióna v Prievidzi v zmysle stavebných a súťažných pravidiel železničného modelárstva na Slovensku platných od 01. 01. 2000.

Súťažné kategórie triedia modely podľa ich charakteristických znakov:

Kategória A: koľajové vozidlá s vlastným pohonom

Kategória B: koľajové vozidlá bez vlastného pohonu

Kategória C: železničné stavby

Kategória D: funkčné modely technických zariadení v železničnej prevádzke

Kategória E: makety, vitrínové modely koľajových vozidiel a iných technických zariadení, ktoré nezodpovedajú normovaným veľkostiam podľa NEM 010

Kategória F: koľajiská, diorámy typicky železničného prostredia

Kategórie sú definované zhodne s definíciami medzinárodných pravidiel  a zabezpečujú nadväznosť na medzinárodné súťaže.

Prihlášku na súťaž, stavebné a súťažné pravidlá aktuálne platné a ostatné podrobnosti je možné stiahnuť prihláška TU.

Bližšie informácie sú uvedené v Propozíciách súťaže stiahnuť TU.

Na Vašu účasť sa tešia členovia KŽM Bojnice

posted by Martin Vaňo in Súťaže and have Komentáre vypnuté na P O Z V Á N K A na MEMORIÁL Ing. MAROŠA LIČKA