KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

T O30 7 21 – Štátna cesta

Rozhranie: Rovina/Rovina

Rozmery: 100 cm  x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať obklopená z jednej strany lúkou a z druhej cestou.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

Oblúk cesta

Foto:


033

034

posted by milos in Nezaradené and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment