KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Author Archive

Máme vlastné stránky

Od dnes máme vlastné webové stránky. Vitajte a často sa sem vracajte 🙂

posted by admin in Nezaradené and have 7 komentárov

T O30 7 06 – Záhradkárska oblasť

Rozhranie: Násyp/Násyp

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať so záhradkami.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmo-sira-trat-xxyy.jpg

Foto:

Po drobnejších úpravách

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

T O30 7 11 – Trať v oblúku

Rozhranie: Svah/Rovina

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať vedená v oblúku.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

obluk-4.jpg

Po úpravách – modul rekonštruovaný na “Trať v oblúku, skala a cestný prejazd”

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

T O30 7 15 – Šíra trať oblúková

Rozhranie: Svah/Svah

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať vedená vo svahu a v oblúku.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

obluk-v-nasype.jpg

Foto:

dsc00053.JPG

dsc00052.JPG

Prebiehala úprava na “Trať v oblúku – Vojenský objekt”, plán zmenený na “Stanový tábor”, pokúsime sa zrealizovať do 19.6.

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

T O30 7 14 – Trať v oblúku

Rozhranie: Svah/Svah

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať vedená vo svahu a v oblúku.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

obluk-v-nasype-2.jpg

Modul po úpravách krajinky

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

T O30 7 13 – Oporný múr

Rozhranie: Svah/Svah

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Uhol zatočenia: 30 stupňov

Polomer: 1690 mm

Skrátený popis: Šíra trať vedená vo svahu s oporným múrom.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

obluk-v-nasype-2.jpg

Modul po úpravách krajinky

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

T TuŽe 3 3

Rozhranie: Svah/Svah

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať s motívom Handlovského tunela.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmr-30.jpg

Po úpravách kríkov, pridaná turistická magistrála

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

T TuCe 3 4

Rozhranie: Svah/Násyp

Rozmery: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať s námetom strážneho domčeka a priepustom pred Handlovským tunelom.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmr-31.jpg

V súčasnosti po úpravách (pridanie stromkov, posed, turistický chodník, zvážnica)

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

T MoŽe 3 2

Rozhranie: Rovina/Násyp

Rozmer: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať  s námetom žel. mosta ponad diaľnicu.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmr-32.jpg

Foto:

m-152-oliptak-most-cez-cestu.jpg

dsc00070.JPG

dsc00071.JPG

Modul po nevyhnutných úpravách – flockovanie, stromy a kríky.

Prebieha rekonštrukcia na “Šíra trať – oblúkový most ponad rieku”

posted by admin in Nezaradené and have No Comments

T MoCe 3 5

Rozhranie: Rovina/Rovina

Rozmer: 100 cm x 50 cm

Skrátený popis: Šíra trať  s námetom cestného mosta ponad železničnú trať.

Technický stav: modul zjazdný

Výkres:

tmp-34.jpg

Súčasný stav: Po modernizácii (flockovanie, úprava krajinky, odtokových kanálov, kríky)


posted by admin in Nezaradené and have No Comments