KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Modely z našej dielne…

Náplňou práce nášho klubu je aj stavba hnacích vozidiel a vozňov.
Za náš klub sa tejto činnosti venujú viacerí členovia , ktorí v tomto odbore dosahujú veľmi dobré výsledky v rámci Slovenska a aj Európy.
Títo modelári si svoje skúsenosti nenechávajú len pre seba, ale odovzdávajú ich ďalej mladšej generácii.
Ďalšou aktivitou našich členov je aj stavba automobilových modelov v mierke 1:87 , ktoré sa využívajú ako doplnok k modulovým koľajiskám pri stretnutiach modulov.

 msr-v-zm-bojnice-2007-012_2.jpg

m-152-oliptak-most-cez-cestu.jpgt-435-ttistan.jpgzeriav-mlicko.jpg

zpravenec.jpgtehelna-np.jpgstanica-chrenovec.jpg

posted by drak622 in Modely and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment