KŽM Bojnice

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach